رفتن به محتوای اصلی
x

مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می نماید:

چهارمین گردهمایی بین المللی و هشتمین سمینار ایدز در آذر ماه 1402

تاریخ برگزاری : 8 لغایت 10 آذر ماه 1402

محورهای مقالات سمینار ایدز:

1- اپیدمیولوژی HIV در جهان و تغییرات اپیدمیولوژیک تازه در ایران

2- تازه های تشخیصی در بیمارانHIV

3- HIV در گروه های آسیب پذیر به خصوص زنان و کودکان

4- پیشگیری از HIV با تاکید بر پیشگیری قبل از تماس

5- استراتژی پیشگیری به عنوان درمان HIV

6- تازه های دارو درمانی در بیماری HIV

7- جنبه های روانشناختی HIV

 

پست الکترونیک جهت ارسال مقالات : 8thaidscon@sbmu.ac.ir

سایت ثبت نام : idtmrc.sbmu.ac.ir