رفتن به محتوای اصلی
x

پروژه های تحقیقاتی

ارزیابی تجربه کاربری چهار ایمپلنتولوژیست در استفاده از چهار نوع موتور ایمپلنت در فرآیند ایمپلنت گذاری

توانایی رسوراترول در تسریع بهبود ساکت دندان کشیده شده ی رت‌ های تحت درمان با بیس فسفونات

مقایسه میزان تحلیل استخوان اطراف ایمپلنت های دندانی دارای میکروترد و فاقد میکروترد در دوره یکساله: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

بررسی اثر سمان های دندانی بر روی استحکام باند مواد ترمیمی مختلف با تیتانیوم و ایجاد کروژن تیتانیوم

ارزیابی کلینیکی اوردنچرهای متکی بر 2 یا چند ایمپلنت اسپیلینت شده و یا اسپلینت نشده در مندیبل و ماگزیلا

مدل سازی، طراحی ابزارها و سنجش صلاحیت های دانشجویان ورودی دندانپزشکی عمومی

بررسی ویژگیهای اپیدمیولوژیک ضایعات پاتولوژیک دهانی در بیماران زیر 18 سال مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی اصفهان (1393 – 1370)

            طراحی و ساخت دستگاه موازی کننده ایمپلنتهای دندانی

بررسی مقایسه ای کارایی ایمپلنتهای نیساستان یک تکه و دو تکه کاشته شده در دانشکده دندانپزشکی اصفهان دو سال بعد از کاشت

بررسی مقایسه ای اثر5 نوع روش ضدعفونی کننده بر 3 نوع عامل باکتریایی موثر در peri-implantitis