رفتن به محتوای اصلی
x

اعضای پژوهشی

نام ونام خانوادگي: دکتر  عباسعلی خادمی

سمت: رئیس پژوهشکده علوم دندانپزشکی

رشته تخصصی: متخصص درمان ریشه

رتبه علمی: استاد

پست الكترونيك:

a_ khademi@dnt.mui.ac.ir

لینک سامانه علم سنجی:

 http://isid.research.ac.ir/Abbasali_Khademi

لینک به Research Gate :

https://www.researchgate.net/profile/Abbasali_Khademi

لینک به Google Scholar :

https://scholar.google.com/citations?user=hMa4zsUAAAAJ&hl=en

برای مشاهده رزومه اینجا را کلیک کنید

 

نام ونام خانوادگي: دکتر  امید صوابی

سمت: رئیس مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی

رشته تخصصی: متخصص پروتزهای دندانی

رتبه علمی: استاد

  لاین تحقیقاتی: Digital dentistry

 

پست الكترونيك:

savabi@dnt.mui.ac.ir

لینک سامانه علم سنجی:

http://isid.research.ac.ir/Omid_Savabi

لینک به Research Gate :

https://www.researchgate.net/profile/Omid_Savabi

لینک به Google Scholar :

https://scholar.google.com/citations?user=TQX4FZkAAAAJ&hl=en

برای مشاهده رزومه اینجا را کلیک کنید

 

نام ونام خانوادگي: دكترفرحناز نجاتي دانش

رشته تخصصی: متخصص پروتزهاي دنداني

رتبه علمی: استاد

  لاین تحقیقاتی: مواد مورد استفاده‌ در پروتز متحرك‌

پست الكترونيك:

nejati@dnt.mui.ac.ir

لینک سامانه علم سنجی:

 http://isid.research.ac.ir/Farahnaz_Nejatidanesh

لینک به Research Gate :

https://scholar.google.com/citations?user=a817gc8AAAAJ&hl=en

لینک به Google Scholar :

https://www.researchgate.net/profile/Farahnaz_Nejatidanesh

برای مشاهده رزومه اینجا را کلیک کنید

 

نام ونام خانوادگي: دکتر  بهناز عبادیان

رشته تخصصی: متخصص پروتزهای دندانی

رتبه علمی: استاد

 پست الكترونيك:

ebadian@dnt.mui.ac.ir

لینک سامانه علم سنجی:

 http://isid.research.ac.ir/Behnaz_Ebadian

لینک به Research Gate :

https://www.researchgate.net/profile/Behnaz_Ebadian

لینک به Google Scholar :

https://scholar.google.com/citations?user=qSQOdUsAAAAJ&hl=en

برای مشاهده رزومه اینجا را کلیک کنید

 

نام ونام خانوادگي: دكتررامين مشرف

سمت: قائم مقام مرکز تحقیقات مواد دندانی

رشته تخصصی: متخصص پروتزهاي دنداني

رتبه علمی: استاد

لاین تحقیقاتی: مواد دنداني‌ در پروتز

 پست الكترونيك:

mosharraf@dnt.mui.ac.ir

لینک سامانه علم سنجی:

http://isid.research.ac.ir/Ramin_Mosharraf 

لینک به Research Gate :

https://www.researchgate.net/profile/Ramin_Mosharraf

لینک به Google Scholar :

https://scholar.google.com/citations?user=5wEbHi0AAAAJ&hl=en

برای مشاهده رزومه اینجا را کلیک کنید

 

 

 

نام ونام خانوادگي: دکتر نکيسا ترابي نيا

سمت:  معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی  و سر دبیر مجله DRJ

رشته تخصصی: متخصص آسيب شناسی فك و دهان و صورت

رتبه علمی: دانشیار

  لاین تحقیقاتی: روشهاي نوين تشخيص پاتولوژيک درضايعات اختصاصي دهان

 پست الكترونيك:

Torabinia@dnt.mui.ac.ir

لینک سامانه علم سنجی:

 http://isid.research.ac.ir/Nakisa_Torabinia  

لینک به Research Gate :

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2067544930_Nakisa_Torabinia

لینک به Google Scholar :

https://scholar.google.com/citations?user=FxYZ8dsAAAAJ&hl=en

 

نام ونام خانوادگي: دکتر کامیار فتح پور

سمت: هیات علمی نیمه وقت مرکز تحقیقات مواد دندانی

رشته تخصصی: متخصص دندانپزشكی ترميمی و زيبايی

رتبه علمی: استاديار

  لاین تحقیقاتی: ترمیم های همرنگ دندان و باندینگ های دندانی

 پست الكترونيك:

k_fathpour@dnt.mui.ac.ir

لینک سامانه علم سنجی:

 http://isid.research.ac.ir/Kamyar_Fathpour

لینک به Research Gate :

https://www.researchgate.net/profile/Kamyar_Fathpour

لینک به Google Scholar :

https://scholar.google.com/citations?user=MewjSFcAAAAJ&hl=en

                                                                                                                 

نام ونام خانوادگي: دکتر  قادر فیضی

سمت: قائم مقام مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی

رشته تخصصی: متخصص درمان ریشه

پست الكترونيك:

Feizi@dnt.mui.ac.ir

لینک به Research Gate :

https://www.researchgate.net/profile/Ghader_Feizi

 

نام ونام خانوادگي: دکتر  مسعود ساعتچی

رشته تخصصی: متخصص درمان ریشه

رتبه علمی: استاد

پست الكترونيك:

saatchi@dnt.mui.ac.ir

لینک سامانه علم سنجی:

 http://isid.research.ac.ir/Masoud_Saatchi

لینک به Research Gate :

https://www.researchgate.net/profile/Masoud_Saatchi

لینک به Google Scholar :

https://scholar.google.com/citations?user=tz1qXMIAAAAJ&hl=en

 

نام ونام خانوادگي: دکتر  احمد مقاره عابد

رشته تخصصی: متخصص پریودنتیکس

رتبه علمی: استاد

پست الكترونيك:

mogharehabed@dnt.mui.ac.ir

لینک سامانه علم سنجی:

 http://isid.research.ac.ir/Ahmad_Mogharehabed

 

نام ونام خانوادگي: دکتر  جابر یقینی

رشته تخصصی: متخصص پریودنتیکس

رتبه علمی: دانشیار

پست الكترونيك:

yaghini@dnt.mui.ac.ir

لینک سامانه علم سنجی:

http://isid.research.ac.ir/Jaber_Yaghini

لینک به Research Gate :

https://www.researchgate.net/profile/Jaber_Yaghini

لینک به Google Scholar :

https://scholar.google.com/citations?user=z9I6Py8AAAAJ&hl=th

 

اعضای هیئت علمی مرکز

 

اعضای هیأت علمی تمام وقت: دکتر منصور ریسمانچیان، دکتر احمد مقاره عابد، دکتر بیژن موحدیان، دکتر محمد رضوی

اعضای هیأت علمی نیمه وقت: آقایان/خانم ها دکتر: حسن سمندری، پیروز گیوه چیان، شیوا علوی، بهناز عبادیان، مهرداد عبدی نیان، فهیمه پاکروان، سعید نصوحیان، جابر یقینی، داریوش هاشمی نیا، پریچهر بهفرنیا، نرگس نقش، رضا خدادای، شیرین شاه ناصری، عباس حقیقت، فرشاد باجغلی، لادن خرمی، محمد توکلی، مجید ابوالحسنی، احسان حکمتیان، مژده مهدیزاده، نورالهیان، سیما کیانی، پریسا سلطانی، امید فاخران، سعید کرباسی

اعضای غیر هیأت علمی نیمه وقت: دکتر محمدجواد شیرانی، دکتر امین داوودی