رفتن به محتوای اصلی
x

دوره های بازآموزی مرکزتحقیقات ایمپلنت های دندانی

مدت زمان (ساعت)

شیوه اجرا

تاریخ برگزاری

عنوان دوره

شناسه

12:30 الی 16:00

حضوری

08/11/1400

ایمپلنتهای اوردنچر

176053

12:30 الی 16:00

حضوری

07/11/1400

راهکارهای بالینی پرکاربرد در جراحی لثه

175362

12:30 الی 16:00

حضوری

30/10/1400

راهکارهای بالینی پرکاربرد در ارتودنسی

174832

12:30 الی 16:00

حضوری

24/10/1400

راهکارهای بالینی پرکاربرد در دندانپزشکی

174816

8:00 الی 11:30

حضوری

17/10/1400

ضایعات تومورال ادنتوژنیک

174787

8:00 الی 11:30

حضوری

16/10/1400

دستاوردهای جدید در رادیولوژی فک و صورت

174750

8:00 الی 11:30

حضوری

01/11/1400

نکات کاربردی در جراحی فک و صورت

174736

12:30 الی 16:00

حضوری

17/10/1400

مدیریت مشکلات ارتودنسی

174722

21:00 الی 23:00

حضوری

20/12/1399

تازه های ایمپلنت های دندانی

163251

13:00 الی 16:00

مجازی

13/11/1400

ملاحظات خاص در ترمیم دندان ها

175448

13:00 الی 16:00

مجازی

06/11/1400

ارتباط بیماری های پریو و اندو و پریو و Restoration

175075

21:00 الی 22:30

مجازی

20/12/1400

تازه های ایمپلنت های دندانی

163296