رفتن به محتوای اصلی
x

افیلیشن مرکز

افیلیشن مرکز

وابستگی سازمانی صحیح مرکزتحقیقاتی ایمپلنت های دندانی:

گروه...، مرکزتحقیقات ایمپلنت های دندانی، پژوهشکده علوم دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

 

Department of …., Dental Implants Research Center, Dental Research Institute, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.