رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه مراکزتحقیقاتی با حضور معاون محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه

جلسه مراکزتحقیقاتی دانشکده دندانپزشکی با حضور معاون محترم پژوهشی و فناوری خانم دکتر حق جوی جوانمرد، رئیس محترم دانشکده جناب آقای دکتر ریسمانچیان، رئیس محترم پژوهشکده جناب اقای دکتر خادمی در محل دفتر پژوهشکده پروفسور ترابی نژاد در تاریخ 12 اسفند ماه 1399 برگزار گردید. در این جلسه پس از ارائه گزارش وضعیت مراکز، مشکلات و مسائل مراکزتحقیقاتی عنوان گردید.