رفتن به محتوای اصلی
x

تصویب طرح های تحقیقاتی مرکزتحقیقات ایمپلنت در هشتمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده

هشتمین جلسه شورای پژوهشی و فناری پژوهشکده درتاریخ 8 اسفند ماه با حضور اعضای محترم شورا برگزار گردید. در این جلسه پروپوزال های مرکزتحقیقات مورد تصویب قرار گرفتند و گزارش ارزشیابی فعالیت های پژوهشی مراکزتحقیقاتی دانشکده دندناپزشکی نیز مورد بررسی قرار گرفت و مرکز تحقیقات ایمپلنت در تعداد مقالات و امتیاز کل مکتسبه نسبت به سال های قبل رشد داشته است.