رفتن به محتوای اصلی
x

اولین وبینار تازه های ایمپلنت با عنوان "Guided Surgery Out of the Box"

وبینار Guided Surgery Out of the Box: Introduction to the immediateam workflow در تاریخ 1 دی ماه 1399 (21 دسامبر 2020) توسط مرکزتحقیقات ایمپلنت های دندانی با مشارکت مرکز آموزش تابان طب و شرکت Bego با حضور سخنران بین المللی جناب آقای دکترAndreas Barbetseas برگزار گردید.

وبینار تازه های ایمپلنت