رفتن به محتوای اصلی
x

ارتقا امتیاز مرکزتحقیقات ایمپلنت های دندانی در سال ارزشیابی فعالیت های پژوهشی سال 1400

نتایج ارزشیابی فعالیت های پژوهشی سال 1400 مراکزتحقیقاتی علوم پزشکی کشور توسط معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت متبوع اعلام گردید. در این ارزشیابی مرکزتحقیقات ایمپلنت های دندانی با ارتقا امتیاز کل پژوهشی، رتبه 98 از بین 209 مرکزتحقیقات بالینی بین یک تا 10 سال سابقه را کسب نموده است.