previous pauseresume next

همايش ها

اولين همايش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اولین همایش سراسری ایمپلنت های دندانی از ۹تا ۱۱ بهمن ماه۱۳۹۲توسط مرکز تحقیقات ایمپلنت های دندانی اصفهان در محل دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد.

دومين همايش

دومین همایش سراسری ایمپلنت های دندانی از ۹تا ۱۱ مهرماه۱۳۹۳توسط مرکز تحقیقات ایمپلنت های دندانی اصفهان در محل دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد.

اشتراک در همايش ها
 
 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.