همايش ها

اولين همايش

فارسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اولین همایش سراسری ایمپلنت های دندانی از ۹تا ۱۱ بهمن ماه۱۳۹۲توسط مرکز تحقیقات ایمپلنت های دندانی اصفهان در محل دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد.

دومين همايش

فارسی

دومین همایش سراسری ایمپلنت های دندانی از ۹تا ۱۱ مهرماه۱۳۹۳توسط مرکز تحقیقات ایمپلنت های دندانی اصفهان در محل دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد.

اشتراک در همايش ها
 
 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.