previous pauseresume next

استراتژی

روش شناسی تدوین برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات ایمپلنتهای دندانی:

تعیین رسالت و چشم انداز هر مرکز و سازمان در قالب تدوین برنامه استراتژیک ، پیش نیاز هر برنامه عملکردی  است. با توجه به روند رو به رشد علوم پزشکی من جمله دندانپزشکی در سطح دنیا و کشور عزیزمان ایران و وجود رقابت در مجامع علمی، عمیقاً ضرورت وجود برنامه استراتژیک در مرکز تحقیقات ایمپلنت را حس کردیم وبا همکاری ریاست و کارشناسان مرکز با استفاده از اطلاعات برنامه استراتژیک دانشگاه ، اطلاعات حاصل از جلسات متعدد و در نظر گرفتن نیازهای بیماران، اقدام به تدوین برنامه استراتژیک نمودیم. براین اساس ، با استفاده از اطلاعات برنامه استراتژیک دانشگاه و تاکید بر تحقیقات منجر به فناوری ، ذی نفعان مشخص گردیدند.

مشخص شدن جایگاه مرکز در نمودار به ترسیم موقعیت درونی و بیرونی منجر شد. در مرحله بعدی فرآیند برنامه ریزی به تدوین اهداف کلان استراتژیک مرکز اختصاص یافت و برنامه استراتژیک برای یک دوره پنج ساله ۱۳۹۷-۱۳۹۲ تدوین گردید که در قالب     ماتریس SWOTانجام گرفت. کتابچه حاضر نتیجه ۱۰۰ ساعت جلسه کارشناسان           مرکز تحقیقات ایمپلنت می باشد.

 

 

در پایان تاکید بر این نکته ضروری است که تفکر استراتژیک، مدیریت عالی و پرسنل کوشا، همگی ضامن اجرای برنامه استراتژیک و پیشرفت مرکز تحقیقات براساس برنامه های از پیش تعیین شده است.

 

 

 

     

                             دکتر نسیم جعفری

                                                                                                                    مدیر اجرایی برنامه استراتژیک

 

 

 

چشم انداز"Vision"

مرکز تحقیقات ایمپلنت های دندانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در صدد است با بهره گیری از دانش روز، فن آوری های نوین و نقشه جامع علمی کشور، فضایی آکنده از خلاقیت و نوآوری بااستفاده از مشارکت اعضای هیئت علمی، کارکنان، پژوهشگران و دانشجویان با ایجاد تحولی بنیادین در پنج سال آینده جزء ۱۰ مرکز برتر در بین              مراکز تحقیقاتی دانشگاههای علوم پزشکی کشور باشد. این مرکز در نظر دارد با اتکال به یگانه منان و روحیه عزم جهادی ، مشارکت با صنعت در جهت تولید ایمپلنت های دندانی و اجزای وابسته و بیومتریال های مورد مصرف در درمان ایمپلنتهای دندانی، در جهت اجزای فرامین مقام معظم رهبری و سایر مسئولین محترم نظام در جهت کاهش وابستگی به کشورهای خارجی گام بردارد. همچنین نمایه شدن حداقل ۵۰ مقاله در پایگاههای معتبر علمی طی ۵ سال آینده ازاهداف این مرکز می باشد.

 

 

 ماموریت         "Mission"

مرکز تحقیقات ایمپلنتهای دندانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تلاش دارد به منظور ارتقاء کمی و کیفی خدمات بالینی، توانمند سازی اساتید و نیروی انسانی در زمینه ایمپلنتهای دندانی، حمایت از طرح های پژوهشی در این حیطه، با تکیه بر مشارکت صاحبان صنعت با حفظ ارزشهای انسانی و عدالت در راستای حفظ و ارتقاء سطح سلامت دهان و دندان جامعه        گام بردارد.

 

 

 

ارزشها      "Values"

با تکیه بر ارشهای والای اسلامی

۱- ارج گذاری به جایگاه والای آموزش و تحقیق

۲- عدالت        ۳- نظم و صداقت       ۴- پاسخگویی     ۵- ارج نهادن به خلاقیت ونوآوری

۶- ترویج اخلاق پزشکی                             ۷- ایجاد روحیه انتقاد پذیری و ادراک متقابل  

۸- تکریم ارزشهای معنوی

 
 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.