previous pauseresume next

اخذ موافقت قطعی مرکز تحقیقات ایمپلنت های دندانی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

به استناد رأی صادره در دویست و شصتمین جلسه شورای گسترش دانشگا ه های علوم پزشکی مورخ 21/3/1396 با تأسیس "مرکز تحقیقات ایمپلنت های دندانی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان" موافقت قطعی بعمل آمد.

پس از حمد خدا و درود و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد (ص)، از زحمات و تلاش های اعضای محترم این مرکز تشکر و قدردانی می نماییم و این موفقیت را تبریک عرض می کنیم.

امید به آن داریم که با توکل به خداوند منان و تلاش های مستمر اعضای فعال و ادامه این مسیر علمی، آینده درخشان و موفقیت های بیشتری را رقم خواهیم زد.

Subscribe to Isfahan University of Medical Siences RSS