previous pauseresume next

جلسات چهارمین همایش بین المللی ایمپلنت های دندانی اصفهان

جلسات متعددی بمنظور برگزاری چهارمین همایش بین المللی ایمپلنت های دندانی اصفهان در روز های یکشنبه 24 دی ماه، 8 بهمن ماه، 29 بهمن ماه، 13 اسفند ماه 1396 برگزار گردیدند. این جلسات به ریاست جناب آقای دکتر احمد مقاره عابد دبیر علمی همایش و با حضور سایر اعضاء در محل مرکز تحقیقات ایمپلنت های دندانی تشکیل گردیدند

با توکل به ایزد یکتا در تاریخ 3 تا 5 مردادماه 1397 میزبان شما بزرگواران در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خواهیم بود.

اخذ موافقت قطعی مرکز تحقیقات ایمپلنت های دندانی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

به استناد رأی صادره در دویست و شصتمین جلسه شورای گسترش دانشگا ه های علوم پزشکی مورخ 21/3/1396 با تأسیس "مرکز تحقیقات ایمپلنت های دندانی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان" موافقت قطعی بعمل آمد.

پس از حمد خدا و درود و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد (ص)، از زحمات و تلاش های اعضای محترم این مرکز تشکر و قدردانی می نماییم و این موفقیت را تبریک عرض می کنیم.

امید به آن داریم که با توکل به خداوند منان و تلاش های مستمر اعضای فعال و ادامه این مسیر علمی، آینده درخشان و موفقیت های بیشتری را رقم خواهیم زد.

Subscribe to Isfahan University of Medical Siences RSS